3,5 roku więzienia dla prezydenta Starachowic

   2013-01-31 14:31:56

Na karę 3,5 roku więzienia Sąd Rejonowy w Starachowicach skazał prezydenta miasta Wojciecha B. Był oskarżony o przyjęcie łapówek i nakłanianie do fałszywych zeznań.

Więzienie i grzywna

Prezydent Starachowic dostał też 100 tys. zł grzywny, 8 lat zakazu pełnienia funkcji publicznych i został skazany na przepadek mienia pochodzącego z przestępstw.

W uzasadnieniu wyroku sąd podkreślił, że wpływ na wymierzenie kary miała duża szkodliwość społeczna czynów popełnionych przez Wojciecha B. W opinii sądu jego postępowanie powinno być wzorem etycznym dla mieszkańców miasta, którzy dwukrotnie zaufali mu podczas wyborów samorządowych.

Tymczasem materiał dowodowy wykazał, że Wojciech B. wykorzystując swoje stanowisko, przyjmował korzyści majątkowe i nakłaniał świadka do zmienienia zeznań.

Wyrok dla urzędniczki z magistratu

W tym samym procesie zapadły wyroki także dla Justyny Z. - urzędniczki magistratu oskarżonej o przekazywanie pieniędzy Wojciechowi B. i współudział w nakłanianiu świadka do składania fałszywych zeznań - oraz przedsiębiorcy Mariana S., który przyznał się do przekazywania pieniędzy Wojciechowi B. Oboje zostali skazani na 2 lata w zawieszeniu na 5 lat.

Wyrok nie jest prawomocny.

Radio ZET/PAP

+ Komentarze


Dodaj Komentarz

Stolica Polski: