Tusk dostał po łapkach

   2012-07-20 10:57:36

Europejski Trybunał Sprawiedliwości stwierdził że ustawa hazardowa ogranicza prawo do prowadzenia działalności gospodarczej naszym kraju.

Europejski Trybunał Sprawiedliwości po rozpatrzeniu zapytania sądu Polskiego stwierdził że ustawa hazardowa uchwalona w dwa dni w pełnym pośpiechu ogranicza wolność gospodarczą rodzimych przedsiębiorców. Tym samym uznał ustawę hazardową za sprzeczną w wielu zapisach z dyrektywami unijnymi.


Trzy firmy produkujące maszyny losujące pozwały Polskę o ograniczanie ich wolności gospodarczej którą mają zagwarantowane w ustawie zasadniczej (Konstytucja). Jednak to do rodzimych sądów należy ustalenie wysokości odszkodowania.

+ Komentarze


Dodaj Komentarz

Stolica Polski: