UOKiK kwestionuje punkty regulaminu UEFA

   2012-06-22 20:13:44

Po zebraniu doświadczeń związanych z organizacją meczów piłkarskich UOKiK będzie ostrożniej i dokładnej przygotowywał punkty regulaminu.

Przepisy, obowiązujące podczas tegorocznych Mistrzostw były omówione i podpisane już w 2005-2007 roku. Część z nich -   19  z 25 puktów zostało unzane za niedozwolone. Taką opinię wydał również sąd. Zmieniono je w trakcie rozmów, na bardziej  korzystne dla polskich kibiców.
Zastrzeżenia dotyczyły przeważnie kwestii biletów. Skarg od klientów - biorąc pod uwagę liczbę sprzedanych blietów - nie było dużo.   Inną kwestią było zwolnienie UEFA z odpowiedzialności za opóźnione dostarczenie biletów oraz brak możliwości otrzymania duplikatu w razie zgubienia lub kradzieży. Sprzeciw napotkał także punkt mówiący o konieczności zmiany miejsca przez kibica, nawet bez podania konkretnej przyczyny.

+ Komentarze


Dodaj Komentarz

Stolica Polski: