Rejestr Dłużników ERIF w IV kw. 2012

   2013-01-27 15:15:29

Liczba osób i firm wpisanych do Rejestru Dłużników ERIF Biura Informacji Gospodarczej S.A. wzrosła od października do końca grudnia o ponad 3%, a w ciągu całego roku 2012 o ponad 28%. Warto podkreślić, że w bazie znajduje się coraz więcej wpisów pozytywnych o regularnie spłacanych należnościach - w IV kwartale 2012 roku ich liczba zwiększyła się o 62% w porównaniu do poprzedniego kwartału.

Rejestr Dłużników ERIF BIG S.A. to jedynie biuro informacji gospodarczej w Polsce, które poddaje swoją bazę cyklicznej weryfikacji przez niezależnego biegłego rewidenta. Zgodnie z wynikami najnowszej weryfikacji stanu i struktury bazy Rejestru, którą przeprowadziła KPMG Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k., na początek stycznia 2013 roku w bazie Rejestru znajdowało się łącznie 
1 352 920 spraw o wartości ponad 7 mld złotych. Liczba wpisów pozytywnych o spłacie należności przekroczyła 16 tysięcy. 

Wiarygodność ciągle w cenie

Wpisy pozytywne stanowią jeszcze niewielką część bazy Rejestru Dłużników ERIF, jednak utrzymująca się bardzo wysoka dynamika wzrostu wskazuje na rosnące znaczenie informacji pozytywnej. Tylko w ciągu ostatniego kwartału liczba wpisów o udanej spłacie należności wzrosła o 62% - z 10 tysięcy do ponad 16 tysięcy. Rok wcześniej na koniec IV kwartału 2011 roku liczba rekordów pozytywnych sięgała zaledwie 1400 wpisów. W ciągu roku wzrosła zatem aż o 1067%. 

- Dzięki pozytywnym informacjom nasza baza staje się cenniejszym, kompleksowym źródłem informacji, które pozwalają na pełną weryfikację i ocenę ryzyka – mówi Edyta Szymczak, prezes zarządu Rejestru Dłużników ERIF BIG S.A. – Informacja pozytywna jest tak samo ważna, jak informacja o zadłużeniu klientów, a jej popularyzacja jest korzystna dla wszystkich uczestników rynku. Pozwala m.in. na podejmowanie rozważnych decyzji biznesowych i wyróżnianie sumiennych kontrahentów lub klientów. Pozytywny wpis jest więc jednocześnie dowodem wiarygodności płatniczej firmy czy konsumenta – przekonuje Edyta Szymczak. 

Rejestr Dłużników ERIF prowadzi bazę wpisów pozytywnych na podstawie art. 18 Ustawy o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych. Informacje pozytywne zamieszczone w Rejestrze pochodzą zarówno ze spółek Grupy Kapitałowej KRUK, jak i od innych partnerów współpracujących z Rejestrem Dłużników ERIF BIG S.A.

- Uważamy, że – podobnie, jak w innych krajach europejskich – dostęp do informacji pozytywnej jest bardzo potrzebny do budowania wiarygodności i zaufania na rynku. Dlatego też wychodzimy z takimi inicjatywami, jak internetowy serwis infoPozytywni.pl, którego celem jest pokazywanie Polakom, jak budować swoją pozytywną historię płatniczą – podsumowuje Edyta Szymczak. 

fot. pkstock - Fotolia.com

Rejestr Dłużników ERIF w IV kw. 2012

Jak wynika z danych Rejestru Dłużników ERIF, liczba niespłacanych zobowiązań stale rośnie. Ostatni kwartał roku 2012 przyniósł wzrost liczby spraw w Rejestrze Dłużników ERIF do ponad 1,35 mln.


Długów wciąż przybywa 

Jak wynika z danych Rejestru Dłużników ERIF, liczba niespłacanych zobowiązań stale rośnie. Ostatni kwartał roku 2012 przyniósł wzrost liczby spraw w Rejestrze Dłużników ERIF do ponad 1,35 mln, co oznacza wzrost o ponad 3% w stosunku do końca poprzedniego kwartału oraz o 28% w porównaniu do końca roku 2012. 

fot. mat. prasowe

Liczba spraw w bazie danych Rejestru Dłużników ERIF (w tym wpisy pozytywne)

Ostatni kwartał roku 2012 przyniósł wzrost liczby spraw w Rejestrze Dłużników ERIF do ponad 1,35 mln, co oznacza wzrost o ponad 3% w stosunku do końca poprzedniego kwartału oraz o 28% w porównaniu do końca roku 2012.


- Dane mogłyby sugerować wolniejszą dynamikę wzrostu bazy. Jednak nie należy wyciągać z tego daleko idących wniosków o zmniejszającej się skali zadłużenia Polaków – wyjaśnia Edyta Szymczak z Rejestru Dłużników ERIF. Koniec roku zawsze wiąże się z realizacją umów sprzedaży wierzytelności naszych klientów i partnerów. Przy sprzedaży wierzytelności są one, choć niespłacone, usuwane z Rejestru. Może je tam ponownie wpisać wierzyciel wtórny czyli ich nabywca. 

Wartość zadłużenia wzrasta

Na początku października 2012 roku łączna wartość spraw wpisanych do rejestru Dłużników ERIF przekraczała 6,4 mld zł. Czwarty kwartał 2012 przyniósł wzrost o 9%, zatem wartość zadłużenia wzrosła do ponad 7 mld zł, zwiększając się o 46% w porównaniu z czwartym kwartałem 2011 roku. Niezmiennie najwięcej spraw, ponad 457 tys., dotyczy zadłużenia w wysokości od 1 tys. zł do 3 tys. zł. Nieco mniej, 408 tys. wpisów to długi o niższej wartości - do 1 tys. zł, a 319 tys. – zadłużenie w przedziale 3 tys. - 10 tys. zł. 

fot. mat. prasowe

Wartość spraw w bazie Rejestru Dłużników ERIF

Na początku października 2012 roku łączna wartość spraw wpisanych do rejestru Dłużników ERIF przekraczała 6,4 mld zł. Czwarty kwartał 2012 przyniósł wzrost o 9%.


- Chociaż problem niespłacanego zadłużenia narasta, to w zdecydowanej większości są to kwoty możliwe do spłaty. Oczywiście dla osób znajdujących się w tarapatach finansowych nie jest to łatwe, wymaga wysiłku
i precyzyjnego planowania domowego budżetu. Jednak, trzeba to podkreślić, w większości przypadków spłata długów jest wykonalna – przekonuje Piotr Krupa, Przewodniczący Rady Nadzorczej Rejestru Dłużników ERIF i Prezes Zarządu KRUK S.A. – Najgorsze, co można zrobić, to uciekać od problemu i liczyć na to, że rozwiąże się sam. A tak nie jest, dług sam nie znika, tylko powiększa się o karne odsetki. Z każdym upływającym miesiącem jego spłata będzie wymagała większych wyrzeczeń. 

Problemy z telekomunikacją

Niespłacane zadłużenie Polaków wciąż najczęściej wiąże się z nieuregulowanymi rachunkami za usługi telekomunikacyjne i multimedialne. Zadłużenie z tego tytułu to 35% wpisów dotyczących osób fizycznych (konsumentów). Osoby fizyczne mają także problem ze spłatą pożyczek (22% wpisów) i kredytów (14%). 

Dłużnicy rekordziści

Zdecydowana większość długów wpisanych do Rejestru Dłużników ERIF dotyczy kwot nieprzekraczających 3 tys. zł, jednak największe nieuregulowane zobowiązania obejmują sumy dużo większe. Przykładowo, najbardziej zadłużona osoba fizyczna wpisana do Rejestru Dłużników ERIF ma do spłaty ponad 3,2 mln zł. Spore długi mogą wiązać się również z niepłaconymi alimentami. Rekordzista jest z tego tytułu zadłużony na niemal pół miliona złotych. Największe zobowiązanie dłużnika niebędącego konsumentem, a zatem firmy (lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej) przekracza już 7,7 mln zł. 

Sprawdzone i wiarygodne dane 

Rejestr Dłużników ERIF Biuro Informacji Gospodarczej S.A., jako jedyne działające w Polsce biuro informacji gospodarczej, poddaje stan swojej bazy cyklicznej weryfikacji przez niezależnego biegłego rewidenta. 

- W ten sposób gwarantujemy dostęp do sprawdzonych, aktualnych i wiarygodnych danych – mówi Edyta Szymczak, Prezes Zarządu Rejestru Dłużników ERIF. Cały czas liczymy na to, że pozostałe dwa biura informacji gospodarczej funkcjonujące na polskim rynku przyjmą tę dobrą praktykę. W interesie wszystkich leży wyznaczenie standardów, które pozwolą wszystkim uczestnikom rynku korzystać z przejrzystych, aktualnych baz danych udostępnianych przez wszystkie BIGi. 

fot. mat. prasowe

Biura informacji gospodarczej działające w Polsce

Rejestr Dłużników ERIF Biuro Informacji Gospodarczej S.A., jako jedyne działające w Polsce biuro informacji gospodarczej, poddaje stan swojej bazy cyklicznej weryfikacji przez niezależnego biegłego rewidenta.


www.erif.pl

+ Komentarze


Dodaj Komentarz

Stolica Polski: