Pieniądze dla Ukrainy od MFW

   2016-01-02 12:54:36

Wbrew dotychczasowym regułom, MFW jednak pożyczy Ukrainie kolejne pieniądze mimo sprzeciwu Rosji.

MFW

Międzynarodowy Fundusz Walutowy (MFW) to swego rodzaju bank który skupia kraje Europejskie, USA oraz państwa zrzeszone w ONZ. Fundusz jest swoistego rodzaju deską ratunkowa dla krajów które popadły w zadłużenie. MFW powstał w 1944 roku podczas konferencji narodów zjednoczonych w sprawie finansów w dniach od 1 do 22 lipca. Fundusz powstał w odpowiedzi na kryzys finansowy i chęć uruchomienia instytucji która wesprze kraje w kłopotach. Podstawową funkcją MFW dawniej było pomaganie krajom byłego bloku wschodniego które postanowiły wyjść z komunizmu i przyłączyć się do krajów kapitalistycznych. Tak też jest i w tym przypadku. Ukraina postanowiła uwolnić się i swoich obywateli od reżimu Władimira Putina i zrzeszyć się z krajami Europejskimi. Złe stosunki na linii Moskwa – Kijów były od zawsze a w szczególności w obszarze energetyki i paliw. Rosja posiada papiery dłużna o wartości 3 miliardów dolarów, które mają być wykupione w okolicach kwietnia 2016 roku. Jednak Kijów już teraz informuje że nie jest w stanie zgromadzić środków na obsługę tej wierzytelności. Rosja dodatkowo nie zgadza się na restrukturyzację długu i tak zwane rolowanie go za pomocą kolejnych obligacji które pomogły by spłacić stare zadłużenie nową pożyczką. Rosja dodatkowo blokuje też w MFW wypłatę kolejnej transzy pożyczki z tej instytucji dla Ukrainy.


Ukraina a MFW

Ukraina w 2014 roku uzyskała pożyczkę wypłacaną w transzach w łącznej wysokości 17,5 miliarda dolarów. MFW w ten sposób postanowiło pomóc krajowi który chciał wyjść z objęć komunizmu i nastawić się na kapitalizm i wolność obywateli. Ta decyzja doprowadziła do krwawych zajść na majdanie a w rezultacie doszło do oderwania Krymu oraz części wschodniej od reszty kraju.


Obecnie od ponad półtora roku trwają walki w znacznej części kraju. Destabilizuje to prace rządu oraz wszelkich organizacji. Normalne funkcjonowanie w tych warunkach jest mocno ograniczone. Mimo podpisania kilku umów zawieszających walki oraz wycofanie ciężkiego sprzętu wojskowego z wydzielonych stref, walki nadal trwają.


Zmiany w MFW pod Ukrainę

Rosja zgłasza sprzeciw i powołuje się na dokumenty które dokładnie określają zakres, formę i warunki udzielanej pomocy finansowej. MFW jednak chce bardzo pomóc Ukrainie wyjść z zadłużenia i przejąć zobowiązania na własne barki aby uwolnić kraj od nacisków władzy Rosyjskiej. W tym celu MFW na zgromadzeniu założycieli zmieniło status i zapis o warunkach udzielania pomocy. Dzięki tej zmianie Fundusz Walutowy będzie mógł pomóc Ukrainie mimo sprzeciwu państwa które jest wierzycielem kraju któremu udzielana jest pomoc. Dodatkowo zostanie pominięty aspekt braku wypłacalności. Ukraina poinformowała Rosję ze nie jest w stanie obsłużyć swojego zadłużenia. A to stanowi o braku wypłacalności co przy pierwotnych zapisach o pomocy uniemożliwia wypłatę kolejnej transzy. Dlatego zostały zmienione przepisy w taki sposób aby pomocy można było udzielić.

+ Komentarze


Dodaj Komentarz

Stolica Polski: